CraenenbroekstraatDe ontwikkeling van de bedrijvenzone Craenenbroekstraat in Glabbeek kan beginnen. Het dossier sleept al jaren aan, maar de gemeenteraad zette het licht nu op groen.

Nu de gemeenteraad de definitieve vaststelling van het Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) lokaal bedrijventerrein Craenenbroekstraat goedkeurde, kan eindelijk werk worden gemaakt van de bedrijvenzone.

Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf schriftelijke bezwaren ingediend, die werden door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bekeken waarna die commissie advies uitbracht aan het gemeentebestuur.

De ontwikkeling van de bedrijvenzone was onder meer nodig om de Belgische Fruitveiling veiling een kans op uitbreiding te bieden. Daar zit die al lang op te wachten. Verder kunnen in de bedrijvenzone tien kleine en middelgrote ondernemingen een plaats krijgen.

De inplanting van de bedrijfsgebouwen is nog niet voor morgen. Nu het RUP is goedgekeurd, kan de intercommunale Interleuven aan de slag. Daar maakte de gemeente eerder een akkoord mee voor de realisatie van de bedrijvenzone. Het is nu aan Interleuven om te starten met de verwerving van de gronden