De raad van de provincie Vlaams-Brabant besliste om een studie aan te besteden voor de verbetering van de bedrijvenzone Buda. Die ligt op het grondgebied van Vilvoorde, Machelen en Brussel. Bedoeling is om deze bedrijvenzone te herwaarderen.

De bedrijvenzone Buda ligt strategisch nabij Brussel en de luchthaven in Zaventem. Het gebied wordt ontsloten via de weg, het spoor en het water. Daardoor speelt Buda een belangrijke economische rol op regionale en nationale schaal.

Toch kampt de zone momenteel met enkele uitdagingen. Veel bedrijfsgebouwen zijn verouderd of staan leeg. Industriële gebouwen hebben hun oorspronkelijke functie verloren en er wordt nog amper geproduceerd. Veel ruimte gaat naar opslag.

De verminderde dynamiek en plaatselijke verloedering kunnen ondernemers afschrikken. Anderzijds vinden bepaalde bedrijven, die werken op de rand van het wettelijke, wel hun weg naar Buda. Deze problematiek wordt nog versterkt door de ligging van de bedrijvenzone op de grens van twee gewesten. Beide beschouwden deze zone lange tijd als een achterkant van de stad.

“Samen met de bedrijven en de gemeenten willen we werken aan een visie die het gebied naar waarde schat”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “De studie moet het kader vastleggen voor de herwaardering. Doel is om het functioneren en het imago van het gebied te versterken en vooral een positief vestigingsklimaat voor nieuwe ontwikkelingen te creëren.”