Bedrijven weer welkom op terreinen van Marlux Klaps

industrieterrein aarschotDe terreinen van het vroegere Marlux Klaps in Aarschot worden gesaneerd. Het stadsbestuur wil ondernemingen aantrekken met een “hoogwaardige bedrijvigheid” die veel arbeidsplaatsen bieden. De voorkeur gaat expliciet uit naar iets grotere bedrijven.

De Vlaamse overheid trekt 100.000 euro uit voor de sanering van de site van Marlux Klaps aan de Nieuwlandlaan. Eerder werd een subsidie toegekend aan de intercommunale Interleuven voor de aankoop van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes.

Door het extra bedrag komt het project Kop van Nieuwland weer iets dichterbij. De saneringswerken kaderen binnen een ruimer plan voor de stationsomgeving van Aarschot. De terreinen worden bouwrijp gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid, liefst met zoveel mogelijk personeel. Daarbij wordt vooral gemikt op spin-offs van de KU Leuven.

De werken starten na het bouwverlof. De verlaten terreinen liggen er al jaren verloederd bij. Met de sanering van de vervuilde bedrijfsterreinen wordt na aankoop van de grond een tweede stap gedaan in de herontwikkeling. De stationsomgeving van Aarschot wordt zo beter ontsloten en krijgt een belangrijke ontwikkelingsimpuls.

De totale kost van de opruiming bedraagt 110.000 euro. Voor de aankoop van de gronden kende de Vlaamse overheid al 550.400 euro toe aan publieke partner Interleuven. Voor de verwerving van de gronden is ruim 1,8 miljoen euro op tafel gelegd. In het najaar maakt de aannemer de vijf hectare grote site bouwrijp.