Bedrijven zijn gewonnen voor het systeem van loopbaansparen. Dat blijkt uit een steekproef van Acerta bij 469 ceo’s en directieleden in ons land. Driekwart van de ondernemingen zegt het idee genegen te zijn. Bij een eerdere bevraging toonde ook een meerderheid van de werknemers zich voorstander van het systeem, stelt de hr-dienstverlener met hoofdzetel in Leuven.

Bij loopbaansparen kunnen werknemers zelf bepalen wanneer ze vakantie of overuren opnemen. Ze kunnen dagen en eventueel zelfs jaren opsparen tot wanneer het hen het best uitkomt. Loopbaansparen is onderdeel van de wet werkbaar en wendbaar werk maar trad nog niet in voege.

Minister van Werk Kris Peeters gaf de sociale partners zes maanden de tijd tot om een alternatief te bedenken. Die periode verstrijkt eind januari 2018. De onderhandelingen zijn aan de gang in de Nationale Arbeidsraad.

Loon

Als de sociale partners er op nationaal niveau niet uit geraken, zou het volgens Acerta logisch zijn dat er over loopbaansparen afspraken worden gemaakt op het niveau van de sector of zelfs op dat van de onderneming. “Hopelijk krijgen werknemers en werkgevers daartoe snel de kans.”

Het hr-bedrijf verwijst naar de rondvragen die het deed bij zowel directie als werknemers. Bij loopbaansparen gaat het om de ruil van gewerkte uren om uren vrije tijd. Maar werkgevers zijn zelfs bereid om het debat breder te voeren. Bijvoorbeeld de koppeling tussen uren en loon. “Ceo’s hebben wel oren naar het inruilen van loon voor meer vakantiedagen of extra pensioenopbouw.”