Bedrijven ontsnappen niet aan strafblad

strafbladStel: u wil zaken doen met een onderneming maar vertrouwt het niet helemaal. Om na te gaan of het bedrijf in kwestie al dan niet koosjer is, kan u eigenlijk nergens terecht. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil daar verandering inbrengen. Hij plant in het centrale stafregister een aparte sectie voor de veroordelingen die bedrijven hebben opgelopen.

Als een burger door een rechtbank schuldig wordt bevonden aan een misdrijf komt dat in de meeste gevallen op zijn of haar strafblad terecht. Met een onderneming ligt dat anders. Bedrijven kunnen in ons land al sinds 1999 strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor misdrijven die ze hebben gepleegd. Maar veroordelingen zijn amper terug te vinden in het centraal strafregister. Dat bevestigen magistraten in Leuven. Alleen het strafblad van personen is gemakkelijk op te zoeken in de databank, via het rijksregisternummer.

Minister Geens maakt nu ook het strafblad van ondernemingen gemakkelijk opzoekbaar door alle veroordelingen te koppelen aan het unieke nummer dat elk bedrijf heeft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In één beweging wordt daarmee vermeden dat een simpele naamsverandering nog langer de schijn van een maagdelijk strafblad kan ophouden.

De belofte om een strafregister voor bedrijven in te voeren werd al in 2005 gelanceerd door toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS). Geens onderstreept het belang van dossiers van sociale en fiscale fraude, waarin veel bedrijven voorkomen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt dit een normale evolutie. “Als een onderneming veroordeeld werd, is het normaal dat ambtenaren dat kunnen achterhalen”, stelt het. Een strafblad is geen probleem voor bonafide bedrijven. Wel integendeel: ze hebben er alle belang bij dat malafide ondernemingen bekend zijn bij politie en justitie. Het VBO vindt wel dat bedrijven toegang moeten krijgen tot hun strafblad, net zoals dat voor personen het geval is.