Bedrijven leren klimaatimpact beheersen

logo transitbarVoor de tweede keer organiseert miK, het milieu-infopunt voor de KMO, een Transit Bar. Dat gebeurt  in aanloop van het leertraject Carbon Footprint dat in het voorjaar 2016 start en Vlaams-Brabantse ondernemingen zal begeleiden bij het berekenen van hun klimaatimpact en het opstellen en uitvoeren van een actieplan om zo hun impact te verkleinen.

Tijdens de Transit Bar komen ondernemers te weten wat ze van het Leertraject Carbon Footprint mogen verwachten. “Ze leren hoe je de klimaatimpact van je onderneming in kaart kunt brengen en hoe je concreet actie kunt ondernemen om die impact zo veel mogelijk te beperken”, zeggen de organisatoren. “Ze krijgen in methodiek en succesfactoren om rond klimaatimpact aan de slag te gaan. Transit Bar geeft vooral het woord aan ondernemers voor wie het bepalen van hun ‘Carbon Footprint’ een start is geweest om een innovatiegolf te door hun bedrijf te sturen.”

Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant kunnen een vijftiental KMO’s tegen een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan het leertraject Carbon Footprint. Enige voorwaarde is het belang inzien van werken aan klimaatimpact en geëngageerd zijn om er ook effectief werk van te maken.

Deelnemen aan de Transitbar is gratis, inschrijven is wel verplicht. Dat kan door te mailen naar mik@kvkleuven.voka.be. Alle info over het Lerend Netwerk Carbon Footprint en de kick-off tijdens de Transitbar vind je via de agenda op www.mikkmo.be