Het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Vlaams-Brabant, Voka-KvK Leuven en de stad Leuven organiseerden een eerste infosessie over kinderopvang in bedrijven.

Het is de bedoeling dat in het industriepark Haasrode samenwerkende onthaalouders, ondersteund door de dienst opvanggezinnen van de stad Leuven, in bedrijven kinderen tussen nul en twaalf jaar opvangen. De stad wil verbindende partner zijn tussen bedrijven en onthaalouders.

Bedoeling van het project is dat bedrijven een geschikte ruimte ter beschikking stellen. De Dienst voor Onthaalouders van de stad Leuven zoekt geschikte kandidaat-onthaalouders, ondersteunt die onthaalouders inhoudelijk en administratief, volgt de kwaliteit op en helpt bedrijven om de ruimtes in te richten.

‘Dit is echt een pilootproject waar bedrijven slechts een minimale inspanning moeten voor doen om een kwalitatief kinderopvangaanbod aan hun werknemers te kunnen aanbieden”, zegt schepen voor Sociale Zaken Bieke Verlinden. “Vanuit de stad zoeken we op alle mogelijke manieren om het aanbod kinderopvang te vergroten, binnen de contouren van de regelgeving. De nood in en rond Leuven is erg hoog en het tekort zal de eerste jaren nog niet opgevangen worden met Vlaamse middelen. Bedrijven die dit project mee realiseren, kunnen zich zo profileren als gezinsvriendelijk voor hun werknemers. Dat is ook voor hen mooi mee genomen.”

Ondernemers en bedrijven kunnen voor meer informatie terecht bij Famke Soenen, stafmedewerker werk RESOC, tel. 016-26.74.48, Famke.soenen@vlaamsbrabant.be