Bedrijven blijven geblokkeerd door verkeersknoop aan Assesteenweg

ternatEen oplossing voor het dagelijkse verkeersinfarct aan de Assesteenweg in Ternat is niet voor (over)morgen. Het zal nog enkele jaren duren alvorens de verkeersknoop aan de spooroverweg ontward wordt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een haalbaarheidsstudie die liefst drie jaar op zich liet wachten. Het dossier blokkeert ook de verhoopte uitbreiding van het bedrijventerrein van Ternat.

Dagelijks staan er lange files aan de spooroverweg in Ternat. Het verkeer op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van de overweg met spoorlijn 50 krijgt er maar moeilijk doorgang. Het probleem stelt zich vooral tijdens de piekuren. Er passeren dan tot dertien treinen per uur, waarbij de overweg telkens gemiddeld twee minuten dicht blijft.

De drukke steenweg werd door de provincie overgedragen aan het Vlaamse Gewest. In september 2012 gaf de provincie de opdracht voor een haalbaarheidsstudie. De voorlopige resultaten zijn dat er een tunnel komt onder de overweg maar dat eerst de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E40 moet gerealiseerd worden.

Uit de studie blijkt dat niet de spoorwegovergang het grootste probleem vormt. Wél de kruising met de E40 en het op-en afrittencomplex. Door een vernieuwing van dat complex meent Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant een betere afwikkeling van het verkeer op de Assesteenweg te kunnen bewerkstelligen.

Voor de spooroverweg was het kiezen tussen een brug of een tunnel. Omdat een brug te veel impact heeft op de woonkern wordt het vrijwel zeker een tunnel. Infrabel en het Vlaamse Gewest geven de voorkeur aan een rechte weg, met maximale veiligheid.