FactuurBedrijven betalen stipter dan vóór economische crisis, dat blijkt uit een studie van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Tijdens het eerste kwartaal van 2015 werd 70,94% van de facturen in het Belgische bedrijfsleven op tijd betaald. Dat is zes procent meer dan tijdens het eerste kwartaal van 2014. De betaalscore die afgelopen kwartaal werd behaald, is de hoogste ooit. Ze is hoger dan vóór de economische crisis. De oorzaken voor deze opleving zijn volgens Graydon een versterkte professionele aanpak van de debiteurenproblematiek en het geleidelijk herstellend ondernemersvertrouwen.

“Nooit eerder werden in België zo veel facturen op tijd betaald”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon. “We noteerden het laatste halfjaar van 2014 al resultaten die gelijk liepen met de situatie vóór het uitbreken van de economische crisis in 2008. Het afgelopen trimester hebben we echter nog een beduidend betere score van 105,6, waarmee we zelfs de records van het tweede kwartaal 2007 en 2008 breken. De Wet ter bestrijding van betalingsachterstand, die in 2013 van kracht werd, heeft duidelijk invloed op de aanpak van de betaalproblematiek in het bedrijfsleven. Door de positieve berichten over de conjunctuur, lijken de Belgische ondernemers ook weer meer bereid om de beschikbare liquiditeiten te laten rollen.”

Het verbeterde betaalgedrag tijdens het eerste kwartaal van 2015 is vooral het gevolg van een sterke verbetering in het betaalgedrag van ondernemingen in het Brusselse gewest. Ook in Vlaanderen is er een lichte verbetering (betaalindex 105,01, een stijging met 0,47 punt).Voor bedrijven in het Waalse gewest is er in vergelijking met het vierde kwartaal 2014 een kleine achteruitgang.

Uit de studie van Graydon blijkt echter ook dat één factuur op de twaalf nog steeds meer dan negentig dagen na de vervaldatum of zelfs helemaal niet betaald wordt. Het aantal ‘grove wanbetalingen’ blijft hiermee op hetzelfde niveau als in 2014.