verzekeringUit een enquête van de verzekeringsarchitecten ADD uit Leuven en vakblad CFO Magazine blijkt dat acht op de tien Belgische bedrijven hun bestuurders beschermen tegen de aansprakelijkheden die ze dagelijks lopen. Dat is een stijging van vijftien procent ten opzichte van twee jaar geleden. In 2013 had 65 procent van de ondervraagde bedrijven een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O). Reden voor de toename is dat bestuurders zich meer en meer bewust worden van globale risico’s zoals cybercrime en reputatieschade.
“In 2013 zetten 35 procent van de bestuurders in België hun persoonlijk vermogen op het spel”, zegt Bert Bouserie van ADD. “Twee jaar later is dat aantal gedaald tot 20 procent. Dat betekent dat vandaag maar liefst 80 procent van de Belgische ondernemingen een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) afsluit. Daarmee behoort de verzekering na een periode van tien jaar tot het standaardverzekeringspakket van de Belgische bedrijven.”

Paul Marck, technisch directeur bij ADD, schrijft de populariteit van de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid onder meer toe aan twee nieuwe risico’s: “Cybercrime en reputatieschade veroverden de afgelopen twee jaar een plaats in de top-10 van bedrijfsrisico’s. Het zijn risico’s die het voortbestaan van een onderneming direct bedreigen. De taak van bestuurders is net toe te zien dat de onderneming zich tegen dergelijke risico’s wapent. Daarbij komt dat anno 2015 een falend beleid onvermijdelijk tot claims van derden leidt. Bestuurders lopen vandaag dus meer dan ooit het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor fouten.”