bebatHet Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) wil Vlaanderen op de kaart zetten als recyclagehub van Europa. Het mikt op vijf afvalstromen, waaronder zelfs gevaarlijk afval. Het instituut start het project Flanders Recycling Hub, samen met 21 bedrijven die actief zijn in afval en recyclage. Een van die ondernemingen is Bebat uit Tienen, dat gebruikte batterijen sorteert en recycleert.

Afval is het nieuwe goud: recyclage heeft een zeer groot economisch potentieel. Het VIL wil kijken welke afvalstromen interessant kunnen zijn om aan te voeren via de zeehavens, te recupereren en weer uit te voeren. “De tijd dat afval een vies woord was, is voorbij: het is een grondstof geworden. Vlaanderen wil deze nieuwe materialenstromen aantrekken”, zegt Liesbeth Geysels, directrice van het instituut.

Concreet wordt gemikt op vijf afvalstromen: autowrakken, kunststoffen, bouw- en sloopafval, metaalslakken en kritieke metalen. De stroom van kritieke metalen kan radioactieve bestanddelen en asbest bevatten. Volgens Geysels gaat het voorlopig alleen om een studie. “We wilden niets per definitie uitsluiten. Al gaat de veiligheid wel boven alles.” Onderzoek moet uitwijzen welke afvalstromen en recyclageactiviteiten het meest veelbelovend zijn. Daarna kan gestart worden met proefprojecten.

“Het project is een verlengstuk van het Vlaams Materialenprogramma, waarin wij ook partciperen”, stelt Katrien Busselot van Bebat, verantwoordelijk voor field coordination en merchandising. Bebat bestaat in 2015 twintig jaar. Vandaag zijn er al 24.000 inzamelpunten voor gebruikte batterijen: supermarkten, juweliers, apothekers, scholen, gemeentelijke containerparken en publieke en private instellingen.

“Het is de eerste keer dat we in een project van VIL stappen. Vanuit de vaststelling dat kritische materialen verdwijnen en dat de afvalstroom klein is. Bepaalde batterijen verwerken is een moeilijke klus. We willen weten waar de bottleneck ligt.”

Economisch voordeel heeft Bebat hier niet bij. “Dat zoeken we ook niet. Het gaat ons veeleer om netwerking en opportuniteiten.”