Bayer CropScience schetst beeld van moderne boer

boerhuldenbergBayer CropScience uit Diegem liet onderzoeken hoe wij anno 2015 kijken naar de Vlaamse landbouw. Een bevraging bij de landbouwers zelf schetst een goed beeld van hun activiteiten en hun dagelijks professioneel en privébestaan. De cijfers spreken voor zich.

De Vlaamse landbouwer leeft voor zijn werk: met gemiddeld 66 werkuren per week, 1 op 3 werkt door in het weekend, 4 op 10 werken ook op zaterdag, 1 op 3 neemt nooit een dag vakantie, slechts 27 procent neemt meer dan een week per jaar vrij.

De Vlaamse landbouwer heeft een bescheiden loon: 45 procent verdient minder dan 1.100 euro netto per maand, 48 procent tussen 1.150 en 1.750 euro, 7 procent meer dan 2.350 euro.

De Vlaamse landbouwer heeft veel passie: 92 procent heeft plezier aan zijn werk, 80 procent haalt er ook voldoening uit, 83 procent betreurt zijn beroepskeuze niet, bijna 50 procent wil uitbreiden, 81 procent wil wel de werkdruk verlagen, 60 procent heeft graag meer vrije tijd.

De Vlaamse landbouwer gaat voor innovatie: 67 procent ziet technologie als dé impuls om landbouw op een duurzame manier te ontwikkelen, 63 procent deed de voorbije jaren aan schaalvergroting, 46 aan automatisering en 44 aan specialisatie, 1 op 3 gaat weldra meer aan precisielandbouw doen met deze technologieën: 29 procent met (weer)apps, 29,9 met gps op de tractor en 27,1 met veldkaarten, drones en satellietfoto’s.

De Vlaamse landbouwer denkt duurzaam: 88 procent zegt dat duurzaamheid een grote rol speelt in het beroep, 32 procent richtte zich de voorbije jaren op een meer duurzame aanpak, met als belangrijkste maatregelen gewasrotatie (58 procent), investeringen in dierenwelzijn (57), waterbesparing (52) en groene energie (46), 61 procent ziet de volgende 10 jaar de focus op duurzaamheid vergroten.

Het boer zijn zit in het bloed: 9 op 10 komen uit een landbouwersgezin, 96 procent is eigenaar en geen medewerker, 26 procent is vrouw, 1 op 3 deed hogere studies (60 procent bij de 18- tot 34-jarigen), slechts 12,9 procent zit in de leeftijdscategorie 18-34 jaar (62,5 tussen 35 en 54 jaar, 24,6 procent is 55-plusser).

Piet Vanthemsche uit Ternat, de afscheidnemende voorzitter van De Boerenbond, wuift straks landbouwers als de familie Vanacker van Hof Ter Vaeren in Huldenberg (foto) uit met de woorden: “Wie geen auto heeft, gaat te voet. Maar wie geen voedsel heeft, gaat dood.”

Een laatste cijfer: 6.20. Het uur waarop de boer opstaat.