Het personeel van bagageafhandelaar Swissport in Zaventem is woensdag weer aan de slag gegaan. De staking heeft wel voor littekens gezorgd. Directie en werknemers kunnen niet meer door dezelfde deur.

De directie van Swissport heeft zich geëngageerd om een aantal maatregelen te nemen die de werkdruk moeten verminderen. Zo worden zestig tijdelijke contracten verlengd tot november.

Voorts is de directie bereid tot het betalen van een hogere premie voor het personeel en beloofde ze dat gemaakte afspraken beter zullen worden nageleefd. Tot slot werd een kalender opgesteld om de overige problemen op korte termijn aan te pakken.

“Wij hebben de mensen kunnen overtuigen om het werk te hervatten”, zegt Kurt Callaerts van ACV Transcom. “Het is een heel verhitte discussie geweest. We hopen dat de directie de afspraken strikt zal naleven. In het verleden heeft ze niet altijd even goed de sectorale cao’s gevolgd.”

De directie is niet de spreken over de werkwijze van de vakbonden. “Wilde stakingen, waarvan de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers de grootste slachtoffers zijn, zijn totaal onaanvaardbaar. We hopen dat de regels van het sociaal overleg in de toekomst correct zullen worden toegepast, in het belang van de passagiers en de luchtvaartgemeenschap.”