bacterievreterTandhygiëne bij de kinderen: we zijn mee. Handhygiëne bij diezelfde kinderen: nog lang niet. In de zorgverlening wordt handhygiëne beschouwd als meest doeltreffende maatregel ter preventie van infecties. Maar de sensibiliseringsacties missen hun effect. Het Leuvense bedrijf Gelotology ontwikkelde het bacterievretertje: een leuke manier om kinderen te stimuleren om hun handen te wassen na elk toiletbezoek. Dat wordt vanaf straks veel leuker en helpt in één beweging om epidemieën te bestrijden.

In 2013 richtten Raoul Maris en Hans Kerkhoff  Gelotology op. De naam komt van het Griekse woord gelos en staat voor de wetenschap van de lach. Gelotology wil met humor dagelijkse problemen oplossen. “Het bacterievretertje is een grappig interactief monstertje dat geplaatst wordt op het afvoerputje in de lavabo. Kinderen kunnen het monstertje voeden met bacteriën door hun handen te wassen”, zegt Raoul Maris.

“In het monstertje zit een sensor die detecteert wanneer de kraan aan staat. Op dat moment roept en zingt het monstertje leuke quotes, zodat kinderen blijvend gestimuleerd worden om hun handen te wassen. Het bacterievretertje staat rechtstreeks in verbinding met het zeepbakje en weet dus of er al dan niet zeep is gebruikt. Ook hier stuurt hij met de nodige humor het gedrag bij.”

Samen met de ontwikkeling van het bacterievretertje werd ook een animatiefilmpje uitgewerkt, dat ingezet kan worden als educatief materiaal voor scholen. De stem en zang van het bacterievretertje komen van acteur Gene Bervoets. Gelotology wil het bacterievretertje op grote schaal produceren en distribueren. De eerste stap is het zoeken naar kapitaal om de productie op grote schaal te financieren. Dat is nodig om de laatste stap te zetten van prototype naar finaal product om via schaalvergroting te kost per product te drukken. De gesprekken met investeerders lopen.