De provincie Vlaams-Brabant publiceerde de nieuwste cijfers over detailhandel in de 65 gemeenten op haar grondgebied. De drie belangrijkste conclusies zijn:

Het aantal handelspanden daalt maar de winkelvloeroppervlakte blijft toenemen.

Vlaams-Brabant telt in 2017 bijna 17.000 handelspanden. Het gaat  om verkooppunten in de detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening. In 2012 waren er nog ruim 17.700 commerciële panden. Dat is een daling van 4,5 procent tijdens de voorbije vijf jaar. De tendens naar grotere winkelpanden blijft aanhouden. De winkelvloeroppervlakte is gestegen met 45.408 vierkante meter ten opzichte van 2012, een stijging van 2,5 procent.

De baanwinkels groeien ten koste van de handelskernen.

Het aanbod stijgt vooral in de perifere baanwinkelconcentraties en retailparken. Deze trend is al langer bezig en heeft nadelige effecten op het winkelaanbod in de handelskernen. Om het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs steenwegen en detailhandel in de kernen te herstellen startte de provincie Vlaams-Brabant in 2016 met het project baanwinkels en gemeenten op één lijn. Met de steun van Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt samen met gemeenten gewerkt aan een gezamenlijke visie op steenwegen en concrete actieplannen. De proefcase is de N10 tussen Lier en Aarschot. De bijgekomen ruimte is er vooral voor dagelijkse goederen en mode en luxe.

Ruim 1.500 Vlaams-Brabantse handelspanden staan leeg.

Het leegstandspercentage in Vlaams-Brabant bedraagt gemiddeld negen procent. Dat is ook het gemiddelde percentage voor heel Vlaanderen. In  Vlaams-Brabant staan ruim 1.500 handelspanden leeg. Ongeveer de helft daarvan bevindt zich in een centraal winkelgebied.