Het auditorium Maisin op de Hertogensite in Leuven blijft behouden. Projectontwikkelaar Resiterra zoekt naar een alternatieve oplossing. De site zelf wordt de volgende jaren door Resiterra grotendeels afgebroken en volgebouwd met onder meer 600 nieuwe woongelegenheden.

De Hertogensite is een gebied van 6,3 hectare tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat. De volgende jaren wordt de ruimte ontwikkeld tot een duurzame wijk. Het project van stadsvernieuwing omvat de reconversie van de huidige ziekenhuizen Sint-Rafaël en Sint-Pieters. Het project wordt een mix aan functies en woonvormen, met aandacht voor het bestaande erfgoed. Naast nieuwe woningen is er ook plaats voor een woonzorgcentrum.

De Hertogensite is eigendom van de KU Leuven. Er waren plannen om het auditorium af te breken maar dat wordt nu toch behouden. In het pand bevindt zich een leslokaal met een unieke vorm. Dat was onderdeel van het kankerinstituut dat professor Maisin liet bouwen.

Aanvankelijk zou alleen het hoofdgebouw worden bewaard, maar na studie van de bezwaarschriften is de stad Leuven daar op teruggekomen. Uit fotomateriaal blijkt dat het auditorium samen met het hoofdgebouw werd opgetrokken en er dus een geheel mee vormt. Leuven heeft een aanpassing doorgevoerd bij de definitieve vaststelling van het ruimtelijk structuurplan.