Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft de weigering van de door André Celis ingediende milieuvergunningsaanvraag bevestigd, nadat vorig jaar de deputatie van Vlaams-Brabant de vergunning al had geweigerd.

Begin vorig jaar diende André Celis een milieuvergunningsaanvraag in bij de provincie om een distributiecentrum met multimodaal karakter, ‘een overslagsite’ op het Tildonks bedrijfsterrein Hambos te mogen uitbaten. Intussen zijn grote infrastructuurwerken aan het kanaal al uitgevoerd om de overslagsite te ontsluiten. 

Mobiliteitsproblemen

Een eerste negatief advies van de gemeente werd door de deputatie van de provincie gevolgd in oktober vorig jaar. Bijgevolg werd de vergunningsaanvraag geweigerd. Dit omdat de aard van enkele activiteiten niet passen binnen het kader van de bestemming Hambos. Zo vroeg Celis de toelating voor onder andere afvalverwerking en afvalopslag. Ook mobiliteitsproblemen lagen aan de basis van de weigering. De toename van zwaar vrachtverkeer zou voor problemen zorgen omdat de nieuwe ontsluitingsweg van het terrein nog niet klaar is. Hierdoor zouden de dorpskernen van Tildonk en Wespelaar hinder ondervinden.

Lagere capaciteit? 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) volgt de redenering nu. Zij bevestigt de weigering na het door Celis ingediende beroep. Toch is het Leuvense bouwmaterialenbedrijf overtuigd dat ze het industrieterrein binnen de planning zal kunnen realiseren en in exploitatie nemen, maar met een lagere capaciteit.