Amper honderd hectare bouwrijp voor bedrijventerreinen

bouwgrondbedrijventerreinVan de 10.000 hectare die in Vlaanderen bestemd is voor bedrijventerreinen is momenteel amper 1.790 hectare bouwrijp en beschikbaar. Dat blijkt uit gegevens van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De 1.790 hectare  is ook nog eens ongelijk gespreid over de vijf Vlaamse provincies. In Vlaams-Brabant is de nood om bestemde terreinen meer en sneller bouwrijp te maken het grootst. Er is amper honderd hectare beschikbaar.

Vlaams-Brabant is de negatieve koploper als we het aantal beschikbare hectare vergelijken. In Limburg ligt het meeste bouwrijpe grond: 919 hectare. Tussenin situeren zich West-Vlaanderen (269 ha), Oost-Vlaanderen (162 ha) en Antwerpen (340 ha).

Alle overheden samen moeten ervoor zorgen dat de voorraad bouwrijpe bedrijventerreinen effectief wordt aangesproken. Dat is de taak van de Vlaamse regering, de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, de intercommunales en de lokale besturen. Een permanente monitoring van vraag en aanbod is daarbij belangrijk. Momenteel gaapt daar een kloof.

Vlaanderen heeft een groot aanbod aan bestemde maar niet benutte ruimte voor bedrijven of industrie. Toch blijft het voor veel ondernemingen een uitdaging om vlot een geschikte locatie te vinden.  Het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen kan ervoor zorgen dat bestemde terreinen sneller op de markt komen. Het creëren van voldoende ruimte voor ondernemen, waarbij bestaande bedrijventerreinen snel worden gerealiseerd, is een doelstelling in het Vlaamse regeerakkoord.

Daarnaast kunnen leegstaande bedrijfsruimten sneller opnieuw worden gebruikt voor nieuwe economische activiteiten. Nieuwe impulsen kunnen komen van inbreiding, activering en herontwikkeling van bestaande terreinen en de valorisatie van brownfields.