Justitia1De rechtbank van Koophandel van Leuven opende het faillissement van  Almarkt II bvba uit de Mechelsesteenweg in Herent. Curator in dit faillissement van de superette is Jan De Rieck uit de Vaartstraat 70 in Leuven. De curator gelastte ondertussen al de uitverkoop van de winkel.

De datum van staking van betaling werd bepaald op 17 november 2015. De uiterste datum voor neerlegging van de schuldvorderingen is binnen de termijn van dertig dagen. Het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen wordt op 5 januari 2016 neergelegd.

Een overzicht van de recente faillissementen vindt u hier.