Akkoord over sociaal plan voor sluiting van Lotus Bakeries

Lotus_-_logo-1Directie en vakbonden van Lotus Bakeries hebben de cao  ondertekend met een sociaal plan voor de sluiting van de vestiging in Meise. De werknemers zelf gaven hun fiat voor het akkoord tijdens een personeelsvergadering. De vestiging van de koekjesfabrikant in Meise brandde op 3 juni volledig af en wordt niet meer heropgebouwd. Er werkten 71 personen.

Het sociaal plan omvat een brugpensioenregeling, via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag swt, vanaf de leeftijd van 55 jaar. De werkgever past zeventig procent bij van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het loon.

Daarnaast is hertewerkstelling mogelijk in de andere Lotus-vestigingen in Lembeke, Oostakker en Courcelles. Wie daarvoor kiest, krijgt een tewerkstellingspremie van 2.000 euro en een vervoersvergoeding. En beschikt tevens over een proeftijd van vier maanden. In die periode kunnen werknemers nog altijd opteren voor de vertrekpremie.

De vertrekpremie is bedoeld voor wie ontslag neemt. De vakbonden verwachten dat het overgrote deel voor de vertrekpremies zal kiezen. Momenteel zijn zes werknemers aan de slag in een andere vestiging, maar tijdens de personeelsvergadering was er verder niemand in geïnteresseerd. De afstanden zijn behoorlijk groot.

Voor swt komen veertien werknemers in aanmerking. Het is nog onduidelijk hoeveel van hen daarop zullen ingaan. Met de sluiting van Lotus Bakeries in Meise verdwijnt een bedrijf van een winstgevend concern.