Marc Lambotte (Agoria)

Marc Lambotte (Agoria)

“2015 kan het jaar van de positieve omslag worden en hopelijk kunnen we dan dankzij de regeringsmaatregelen in 2016 weer een echt groeiverhaal schrijven”, zegt Marc Lambotte, CEO van technologiefederatie Agoria.

Agoria voorspelt voor dit jaar een omzetdaling van 1,5 procent in de technologiesectoren. Toch zijn er volgens Agoria ook redenen tot voorzichtig optimisme. De verwachte daling heeft veel te maken met het verdwijnen van Ford Genk. Zonder deze sluiting en de impact hiervan op toeleveranciers, zou de technologische industrie in ons land licht groeien met één procent. Bedrijfsgroepen als defensie, lucht- en ruimtevaart, ICT en machinebouw voorzien weer groei en zullen aanwerven.

De technologische industrie sloot 2014 af met lichte groei (+0,5%), voornamelijk het resultaat van een goed jaarbegin. In het vierde kwartaal was er plots echter een scherpe daling van de omzet (-4% tegenover één jaar eerder). De helft van dit verlies is volgens Agoria te wijten aan de sociale acties die de industriële sectoren zwaar troffen. Zowat de helft van de bedrijven viel immers meerdere dagen volledig stil. Vooral grotere productiebedrijven tekenden een belangrijke productiedaling op. De sociale acties kostten de technologische industrie volgens Agoria twee procent van hun industriële productie of vierhonderd miljoen euro in het vierde kwartaal.

De industrie in ons land heeft na 2008 nooit meer het pre-crisisniveau gehaald in termen van omzet en werkgelegenheid. Dat is volgens Agoria historisch, want na eerdere crisissen werd na twee jaar weer aangepikt met groei. De locatievoordelen die ons land ooit had, wegen volgens Agoria niet meer op tegen de nadelen. We kunnen volgens de federatie nog locatievoordelen als R&D-steun, infrastructuur en talenkennis uitspelen, maar vroegere troeven als mobiliteit, flexibiliteit van de arbeidsmarkt, sociaal-politieke rust en beschikbaarheid van personeel zijn intussen nadelen geworden. “Op het vlak van loonkosthandicap is ons land outstanding in negatieve zin”, stelt Agoria. Lambotte: “Ons land wordt kritisch bekeken door investeerders. In de voorbije jaren zijn er vele beslissingen gevallen die telkens spijtig genoeg negatief uitvielen voor de Belgische bedrijven. Sinds 2008 verloren we tien procent van de totale activiteiten of 21.000 banen door een honderdtal herstructureringen of sluitingen. We zijn die bedrijven verloren door het verlies aan locatievoordelen van ons land.”

“We kunnen maatregelen nemen om ons beter te positioneren rond loonkost, maar ook door te investeren in de fabrieken van de toekomst, onderwijs en opleiding, sociale rust, politieke stabiliteit en mobiliteit”, zegt Lambotte.

Agoria is tevreden dat de nieuwe regering in haar regeerakkoord een aanzet tot verbetering van onze locatievoordelen geeft. “Om de loonkosthandicap aan te pakken, hebben we nu een eerste stap gezet, maar er moeten nog meerdere gelijkaardige stappen volgen”, zegt Lambotte. “Om op het loonkostniveau van Frankrijk te komen zijn twee stappen nodig en om gelijke tred te houden met Nederland zijn er drie stappen nodig. Om weer concurrentieel te worden met Duitsland, onze voornaamste handelspartner, moeten we nog een extra stap zetten.”