Het Leuvense stadsbestuur hoopt dat nog dit jaar gestart kan worden met de afbraak van het leegstaande Sint-Pietersziekenhuis. Projectontwikkelaar Resiterra verwacht dat de werken in de Brusselsestraat in Leuven allicht eerst rond de jaarwisseling in 2019 aangevat kunnen worden. De diensten van UZ Leuven die actief zijn in de enige nog gebruikte vleugel kunnen er tot die tijd blijven.

De leegstaande vleugel van het Sint-Pietersziekenhuis werd in 1975 door het OCMW gebouwd met 13,6 miljoen euro subsidies van de Vlaamse overheid. Het gebouw, dat een tiental verdiepingen telt, werd nooit volledig afgewerkt door beslissingen van hogere overheden. Het complex kon geen andere bestemming krijgen door de specifieke inrichting. In 2006 besliste de Vlaamse regering dat het gebouw kan worden afgebroken.

De afbraak maakt deel uit van het project dat ontwikkelaar Resiterra wil realiseren op de Hertogensite van ongeveer zes hectare tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat. Resiterra wil daar onder meer 540 woongelegenheden bouwen, naast sociale huurwoningen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum.

Volgens Hugo Van Hoof van Resiterra is het mogelijk dat de diensten van UZ Leuven eerder het gebouw verlaten. Dat kan als de nieuwe gebouwen aan Gasthuisberg klaar zijn. “Voor ons is het geen probleem als de verhuis enkele maanden vertraging zou oplopen. Voor we in het leegstaande deel kunnen beginnen werken, moet iedereen weg zijn uit de vleugel die nog gebruikt wordt.”

Resiterra voerde al de nodige studies uit en is klaar om te starten met de afbraak van het volledige Sint-Pietersziekenhuis. De buitenwereld zal daar aanvankelijk niet veel van merken omdat eerst het asbest uit het gebouw verwijderd moet worden. Het pand wordt daarvoor helemaal ingepakt.