De vakbonden bij AB InBev hebben de acties aan de brouwerijen in Leuven en Hoegaarden voorlopig opgeschort. De directie is in het kader van de lopende cao-onderhandelingen alsnog bereid gevonden om te praten over een verbeterde inkomens- en werkzekerheidsgarantie.

De bonden hadden vrijdag gedurende enkele uren vrachtwagens geblokkeerd aan de poorten van de brouwerijen in Leuven en Hoegaarden. De directie was toen volgens hen niet bereid om aan tafel te gaan.

“Er bestaat een regeling die de directie verplicht om werknemers een bepaald bedrag uit te keren als ze om economische redenen ontslagen worden. Wij willen een verlenging en verbetering van die regeling”, zegt vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV).

Momenteel zijn er geen indicaties dat de Leuvense brouwer een herstructurering voorbereidt. In de vestigingen in ons land wordt nog steeds geïnvesteerd. Maar AB InBev is volgens de bonden wel doorlopend op zoek naar manieren om goedkoper te produceren.

In het kader van onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de volgende drie jaar willen de bonden eerst een akkoord over de inkomens- en werkzekerheidsgarantie. Nadien komt de stijging van de koopkracht met 1,1 procent op tafel.

“Bij de protestacties bleek dat bij AB InBev steeds meer geproduceerd wordt, waardoor de werkdruk stijgt. Maar daar staat geen extra verloning tegenover.”