Achttien vertrekkers te kort bij Bosch

boschtienenExit brugpensioen op 53 jaar bij Bosch. Na het afsluiten van de deadline blijken er welgeteld achttien vrijwillige vertrekkers te kort om het vereiste aantal te halen. Bij de ruitenwisserfabrikant in Tienen waren 220 werknemers bereid om het bedrijf te verlaten. En er waren er 238 nodig.

Bij Bosch gaven uiteindelijk 220 werknemers aan dat ze in het kader van de herstructurering die vorig jaar werd aangekondigd bereid zijn om voor eind 2017 het bedrijf te verlaten. Daarmee wordt niet het aantal van 238 gehaald dat nodig is om het swt-stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) vanaf 53 jaar toe te kennen.

In het kader van de herstructurering moeten tegen 2020 304 van de ruim 1.100 werknemers vertrekken. Een brugpensioenregeling op 53 jaar was nog mogelijk omdat de aankondiging van de herstructurering dateerde van voor de verstrenging van de reglementering die in het najaar van 2014 door de regering beslist werd.

Omdat het vereiste aantal niet gehaald werd, kan de brugpensioenregeling slechts worden toegekend aan wie minstens 55 jaar was op het ogenblik van de aankondiging. Het aantal dat in aanmerking komt voor brugpensioen, daalt hierdoor van 170 naar 90. De directie heeft zich eerder al geëngageerd om voor 2020 niemand af te danken.

De vakbonden willen ondanks het verdict toch nog met de directie gaan praten over alternatieven om het vereiste aantal alsnog te halen. Zo kan de periode van melding om het bedrijf te verlaten misschien verlengd worden. Ook kunnen eventueel werknemers die uitgesloten waren wegens langdurige ziekte of loopbaanonderbreking toch in aanmerking genomen worden.