Acht ziekenhuizen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen werken voortaan samen in het oncologische netwerk Vesalius. Zij hebben daarvoor een supraregionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met het netwerk willen ze de kwalitatieve zorgverlening voor kankerpatiënten uitbouwen en verbeteren.

Het gaat om Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen, Heilig Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten Mechelen/Duffel, AZ Jan Portaels Vilvoorde, Imeldaziekenhuis Bonheiden en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven. Deze partners zullen samen de kwaliteit van hun zorgverlening definiëren en meten.

De volgende jaren werken de ziekenhuizen samen rond de diverse zorgprogramma’s oncologie, waarbij de expertise van alle partners een meerwaarde moet zijn. De betrokken instellingen zullen samen een multidisciplinair oncologisch handboek opstellen. Het netwerk Vesalius gebruikt dat als leidraad om patiënten de meest adequate zorg op de juiste plaats aan te bieden. Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren worden geregistreerd en bewaakt.

Het is de bedoeling om het netwerk later uit te bouwen naar andere zorgactoren zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen. Het initiatief past in de visie van de Vlaamse en federale overheid om het zorglandschap te hertekenen met focus op een toegankelijke patiëntenzorg en een efficiënte inzet van middelen.