Acht op de tien zelfstandigen worstelen met combinatie werk-privé

VAN EETCELT PLAT“Iedereen heeft de mond vol over de combinatie werk en gezin. Maar het debat verengt zich steevast tot werknemers. Zelfstandigen worden vaak vergeten”, afgevaardigd bestuurd Karel Van Eetvelt van Unizo.

Unizo bevroeg 566 zelfstandigen over hun werk-privébalans. De cijfers spreken boekdelen. Acht op de tien zelfstandigen worstelen met het evenwicht tussen werk en privé tijdens piekmomenten. Voor vier op de tien leidt stress op het werk tot conflicten op het thuisfront. Het merendeel van de zelfstandigen werkt ruim vijftig uur per week. Een kwart is tussen de zestig en de zeventig uur bezig en een vijfde werkt meer dan zeventig uur.

Zeven op de tien zelfstandigen hebben onvoldoende tijd over voor ontspanning.

Uit de enquête blijkt ook dat het steeds moeilijker is om voldoende kinderopvang te vinden. Unizo pleit voor meer kinderopvang, ook ’s avonds, tijdens het weekend en op flexibele uren. Daarnaast vraagt ze om de mogelijkheden tot kinderopvang aan huis uit te breiden. Het algemene systeem van dienstencheques moet volgens Unizo behouden blijven om de combinatie tussen arbeid en gezin te vergemakkelijken. Pas bevallen zelfstandige moeders zouden in de toekomst 105 dienstencheques moeten krijgen. Een laagdrempelig internetplatform moet ervoor zorgen dat zelfstandigen die zich willen laten vervangen of vervangers elkaar kunnen vinden.

Verder stelt Unizo een systeem van ondersteuners voor. Een ondersteuner helpt als bijverdienste met gezinsondersteunende en persoonsondersteunende diensten, zoals kinderopvang, huishoudelijke hulp, beperkte verzorging of gezelschap houden. Enkel studenten, gepensioneerden, werknemers die minsten 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandigen in bijberoep zouden in aanmerking komen. Ondersteuners verdienen maximum 5.500 euro per jaar en mogen geen beroepskosten maken.