Werknemers van AB InBev blokkeren sinds donderdagmorgen de depots in alle vestigingen van de brouwerij in het land. Aanleiding voor de staking is het afspringen van de onderhandelingen over een cao voor de herstructurering die de Leuvense brouwer in die depots wil doorvoeren.

Aanleiding voor de sociale onrust is het voornemen van AB InBev om het depot in Hasselt te verplaatsen naar een andere locatie. Voorts moeten enkele werknemers van Hasselt voortaan in Leuven gaan werken. Zij moeten op de hoofdzetel sorteringen voorbereiden voor het depot in Hasselt.

“AB InBev wil een soortgelijke operatie ook in andere depots doorvoeren. Daarom onderhandelen we over een cao die bij dergelijke toekomstige reorganisaties van kracht zal zijn”, zegt vakbondssecretaris Kris Croonenborghs (ABVV).

Die onderhandelingen zijn al maanden aan de gang. Maar woensdagavond zijn ze afgesprongen. “Omdat de directie niet wil ingaan op onze financiële eisen. Zo vragen we bijvoorbeeld een vergoeding voor de bijkomende verplaatsingen.”

De blokkade van de depots en de staking worden vrijdag allicht voortgezet. “Tot dusver heeft de directie nog geen signaal gegeven dat ze de onderhandelingen wil hervatten”, zeggen de bonden.

Modernisering

De directie reageerde donderdagmiddag. “AB InBev heeft vastgesteld dat de sociale partners donderdagochtend het personeel verhinderd hebben om aan het werk te gaan. Wij betreuren dat zij de sectorale afspraken rond stakingsaanzeggingen naast zich hebben neergelegd.”

“Als aanleiding wordt verwezen naar de relocatie van vier medewerkers van Hasselt naar Leuven. Wij begrijpen zeer goed dat dergelijke relocatie een impact heeft op de verplaatsingen van deze medewerkers.” AB Inbev heeft naar eigen zeggen al meermaals aangeboden om medewerkers te belonen voor hun flexibiliteit en daar compensaties tegenover te zetten.

De onderhandelingen zijn volgens de directie afgesprongen op de eis van de vakbond om ook een verhuispremie toe te kennen aan de chauffeurs die in de loop van dit jaar moeten verhuizen naar een gloednieuw logistiek gebouw. Dat ligt amper 850 meter verwijderd van de huidige locatie, om daar hetzelfde werk te doen.

“Bovendien vragen de bonden om motivatiepremies om tablets te gebruiken in plaats van pen en papier voor leveringsdocumenten. Wij hechten veel belang aan digitalisering, innovatie en een moderne bedrijfsvoering. We willen evolueren met ons regionale netwerk van depots en inzetten op modernisering. Zo introduceerden we recentelijk tablets waardoor de chauffeurs niet langer met pen en papier hun leveringen moeten bijhouden. We deden hiervoor serieuze investeringen en zorgen voor opleiding.”