Het aantal bezwaarschriften dat de gemeente Grimbergen ontving in het openbare onderzoek naar de omgevingsvergunningsaanvraag voor het Eurostadion ligt ongezien hoog. Uit de definitieve telling blijkt dat liefst 1.275 individuele bezwaren werden ingediend, naast nog eens 1.279 handtekeningen onder 47 protestpetities.

Projectontwikkelaar Ghelamco trok enkele maanden geleden de bouw- en milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van het Eurostadion op parking C van de Heizel in Grimbergen. Die werd vervangen door een nieuwe aanvraag bij de Vlaamse overheid voor een omgevingsvergunning, een nieuwe eengemaakte procedure.

Het gemeentebestuur van Grimbergen moest een nieuw openbaar onderzoek organiseren. Aanvankelijk zag het er naar uit dat het aantal bezwaarschriften beperkt zou blijven, door toegevingen van de bouwheer onder meer op het vlak van mobiliteit.

Een jaar geleden werden 662 en 472 bezwaarschriften ingediend voor respectievelijk de aangevraagde bouw- en milieuvergunningsaanvraag. Het definitieve cijfer voor de omgevingsvergunning ligt aanzienlijk hoger.

Op 20 november neemt het schepencollege van Grimbergen een beslissing over het advies aan de Vlaamse regering. Van een vergunning kan geen sprake zijn zolang de buurtweg die door Parking C loopt niet afgeschaft is.