92.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

metserDe Bouwunie is tevreden dat Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (CD&V) de strijd tegen sociale fraude bij detachering opvoert zoals ze aankondigde op een congres over arbeidsmobiliteit in Krakau, Polen.  De bouwsector heeft zwaar te lijden onder detacheringsfraude.  Uit de limosa-cijfers, de online melding voor buitenlanders die tijdelijk in België werken, blijkt dat er in 2014, 92.000 buitenlandse arbeidskrachten op Belgische werven werkten, een toename met 60% ten opzichte van het jaar voordien.  Tegelijkertijd daalde de binnenlandse tewerkstelling in de bouw drastisch.  Dit is volgens Bouwunie een onhoudbare situatie.

“Van de 23.000 Poolse arbeidskrachten die in België komen werken, werkt een groot deel in de bouwsector.”, zegt Jean-Pierre Waeytens secretaris-generaal van Bouwunie. “Bouwunie vraagt dat Europa minstens tijdelijk lidstaten toelaat om een sociaal bloedbad in de sector te vermijden door nationale maatregelen tegen fraude toe te laten, ook al lijken deze in te druisen tegen een aantal Europese basisregels. Van zodra dat de Europese bestrijdingsmaatregelen tegen fraude dan effectief in voege treden, kan men de nationale maatregelen weer intrekken.”

De bouwsector vraagt dat Europa haar inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen aanpast: “Het zou beter zijn om de lidstaten de sociale zekerheidsbijdragen te laten innen voor alle gedetacheerde werknemers die op hun eigen grondgebied komen werken. Hierdoor verdwijnt het verschil in loonkost tussen de gedetacheerde werknemers enerzijds en de werknemers van een lidstaat anderzijds en wordt de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de bouw daadwerkelijk aangepakt.”