Op talent staat geen leeftijd. Onder die noemer organiseren 55-plussers uit Vlaams-Brabant in de provincie een netwerkevent met werkgevers. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy namen dinsdag in het Vlaams Administratief Centrum in Leuven deel aan een werkgroep die het event aan het voorbereiden is. Dat vindt plaats op 9 november op de UCLL-campus in Leuven.

Een kwart van de Vlaamse werkzoekenden is ouder dan 50 jaar. De werkzaamheidsgraad van de groep tussen 50 en 54 jaar stijgt. Maar bij de 55- tot 59-jarigen is de stijging minder sterk. De activering en validering van de talenten en competenties van deze meer ervaren groep mensen zijn voor Vlaams minister van Werk Muyters een speerpunt van het beleid.

De VDAB zet dit najaar extra in op deze doelgroep en laat hen het heft in eigen handen nemen. “Als 55-plusser is netwerken dé manier om aan een job te geraken. Daarom bieden wij hen de kans om zelf een netwerkevent te organiseren voor 55-plussers en werkgevers”, stelt de VDAB. “Niet alleen het netwerkevent is nuttig. Met de voorbereiding doen de 55-plussers ervaring die ze als troef kunnen gebruiken tijdens hun sollicitaties.”

Stage

“Werkgevers zijn zich vaak niet bewust van de talenten die deze groep in huis heeft”, stelde Muyters. “Niet alles wat je kent, staat per definitie op je diploma en cv. Werkgevers die een 55-plusser aanwerven, krijgen een RSZ-korting. De werkzoekenden kunnen ook stage lopen in een bedrijf.”

Een van de aanwezige 55-plussers greep de kans om ter plaatse te solliciteren voor een verkennende stage op het kabinet van Muyters. De minister ging in op het voorstel. Leroy wilde niet onderdoen en verwelkomt een 55-plusser voor een stage bij de VDAB in Leuven.